Julekalenderen er slutt

Uro

Når
uroa
gjestar deg

Gje ho
dei beste
vilkåra

Slavenka Drakulic

I dag inviterer vi til å reflektere litt over det å oppdage etiske utfordringar. Kva gjer du når du kjenner uro, når du kjenner at dette var kanskje ikkje greitt, at slik bør vi ikkje gjere? Det er lett å velje minste motstands veg og skyve uroa unna. Snakk i dag med ein eller fleire av dine kollegaer om noko som har uroa deg. Kanskje dei har kjent på det same, og kanskje de saman bør gjere noko med det?

http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
Foto: libquotes.com