Julekalenderen er slutt

Men mest av alt fordi du er du!

Å høre til og ha nære relasjoner er det aller viktigste for oss mennesker. Vi er ikke laget for å være alene. Vi trenger familie og/eller venner for å ha det godt, og relasjoner er også den viktigste faktoren for god helse.  Det er ikke alle som har varme, trygge relasjoner rundt seg. Mye kan ha skjedd som har gjort det slik. For dem som står alene blir de ansatte i helse- og omsorgstjenestene særlig viktig. Vi blir en erstatning, på godt og vondt. Å bli sett, forstått og likt er avgjørende for livskvalitet. etisk refleksjon er hele relasjonen viktig. Vi er hele mennesker som møter hele mennesker, ansikt til ansikt. Og det er kanskje akkurat det som gjør jobben så meningsfull?  


http://www.ks.no/etisk-kompetanseheving
YouTube.com